Kernzin

De ergotherapeut verbetert of ontwikkelt zorgprocessen en diensten, om dagelijks handelen en participatie van groepen cliënten, gemeenschappen of organisaties te ondersteunen.

Beschrijving

Om betere of nieuwe oplossingen te vinden voor vragen van groepen cliënten, gemeenschappen en organisaties over dagelijks handelen en participatie, combineer je in een gestructureerd proces creativiteit met analyse.
Je gaat uit van het perspectief van de gebruikers en van hun mogelijkheden en wensen. In cocreatie met de gebruikers of betrokkenen stel je de behoefte aan verandering vast, genereer je verschillende ideeën voor de oplossing en maak je afwegingen om een idee te selecteren. In de afwegingen betrek je of zorgtechnologie bijdraagt aan de oplossing. Samen met de gebruikers bepaal je hoe de oplossing bruikbaar kan zijn in hun situatie of organisatie.
Je doet een pilot en evalueert de oplossing met de gebruikers. Als de resultaten positief zijn, neem je het initiatief om het nieuwe product, proces of de nieuwe dienst duurzaam te laten invoeren in de situatie of organisatie. Je bewaakt daarbij de balans tussen de belangen van de gebruikers enerzijds en wat organisatorisch en maatschappelijk haalbaar is anderzijds.

Kenmerkende handelingen

De ergotherapeut:

  • heeft een participatieve werkwijze en betrekt de gebruikers bij het vinden van passende oplossingen;
  • gaat met gebruikers en betrokkenen na wat de behoefte aan verandering is;
  • gaat op zoek naar nieuwe ideeën door creatieve sessies, literatuurstudie en/of interviews;
  • analyseert de verschillende ideeën en weegt deze tegen elkaar af;
  • selecteert (met anderen) de meest geschikte ideeën;
  • gaat na of zorgtechnologie daarbij een oplossing kan zijn;
  • ontwerpt met het gekozen idee een verbeterd of nieuw zorgproces, product of een verbeterde of nieuwe dienst die past in de situatie of organisatie;
  • evalueert in een pilot met de gebruikers of de vernieuwing of verbetering voldoet aan de verwachtingen en de gewenste resultaten oplevert;
  • onderbouwt keuzes die gedurende het proces met de gebruikers zijn gemaakt;
  • draagt eraan bij dat het proces, product of de dienst duurzaam wordt ingevoerd in de situatie of organisatie.

Methodische stappen

De noodzaak signaleren tot verbetering of vernieuwing van een product, zorgproces of dienst

Behoeften betrokkenen vaststellen

Ideeën genereren

Verschillende ideeën analyseren en het beste idee selecteren

Het verbeterde of nieuwe zorgproces, product of de verbeterde of nieuwe dienst ontwerpen

De verbetering of vernieuwing in een pilot testen en evalueren, en zo nodig bijstellen

Initiatief nemen voor invoering van de vernieuwing of verbetering

Verhaal van een ervaringsdeskundige:

‘Innovatieve blindenstok’

Debby Marchena, archeoloog, kunstenaar en ook slechtziend, is ’s avonds in het donker aangereden door een auto die haar ondanks haar blindenstok niet op tijd zag. Daarna volgde een revalidatieperiode en startte haar denkproces om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen voor iedereen die afhankelijk is van een blindenstok.
Sindsdien heeft Debby zich ingezet voor verlichting van deze stok: de LightupCane is ontwikkeld! In cocreatie met Debby als gebruiker hebben studenten ergotherapie met studenten van andere opleidingen en docenten bijgedragen aan de ontwikkeling van prototypes, in opdracht van de lectoraten Zorgtechnologie en Implementatie Zorgtechnologie van Hogeschool Rotterdam. Met 3D-printing zijn stokken geproduceerd voor de testfase. Een belangrijke stap was om de prototypes in het donker uit te proberen. Hoewel dit niet voor Debbie geldt, die slechtziend is, bleek daarbij dat het belangrijk is om er rekening mee te houden dat blinden niet kunnen zien of het licht het daadwerkelijk doet of niet, bijvoorbeeld doordat de batterij leeg is. Ook het terugvinden van de stok als deze valt is moeilijk voor blinden. Hier moeten nog oplossingen voor ontwikkeld worden. Daarbij moet de stok gebruiksvriendelijk blijven, goed in balans zijn en niet te zwaar worden. Een interessante uitdaging!

(Blinden en slechtzienden verlichten – Hogeschool Rotterdam; https://www.lightupcane.nl/)

Bron: Hogeschool Rotterdam

Verhaal van een ergotherapeut in opleiding:

‘Ergotherapie en DIY-technologie’

In onze opleiding leren we ook om cliënten te adviseren over hulpmiddelen en voorzieningen. Daarbij leren we om de 3D-printer te gebruiken voor kleine aanpassingen. Ik vind dat een interessante mogelijkheid voor mij als ergotherapeut!
Do-It-Yourself-technologie, zoals 3D-printen, biedt nieuwe kansen om hulpmiddelen op maat te maken. Dit kan een uitkomst zijn voor mensen met beperkingen, omdat beschikbare hulpmiddelen niet altijd geschikt zijn of omdat een gewenst hulpmiddel nog niet bestaat. Ontwerpen voor dit soort aanpassingen kunnen we downloaden van de website Hulpmiddelentips.nl bij de tab ‘Maak het zelf’.

Deze website is het resultaat van een innovatieproject uitgevoerd door het lectoraat Ondersteunende Technologie van Zuyd Hogeschool. Bij het ontwikkelen van deze innovatie zijn veel professionals met heel verschillende achtergronden betrokken geweest: ergotherapeuten en andere revalidatie-professionals en hun cliënten, (adaptatie)technici, 3D-print-experts, docenten, studenten en onderzoekers met een achtergrond in de zorg, materiaalkunde, ontwerpen of engineering.

Bron: Zuyd Hogeschool

Verhaal van een ergotherapeut in opleiding:

‘Innovatief proces in een revalidatiecentrum in India’

Onze opleiding heeft een samenwerking met een revalidatiecentrum in India. Er werken weinig ergotherapeuten in dit centrum, waardoor zij een deel van de training van zelfzorgactiviteiten aan cliënten moeten overdragen aan assistenten en mantelzorgers.
Iedereen is van goede wil, maar vaak loopt het niet goed: soms zijn er geen assistenten of mantelzorgers, zij weten niet altijd hoe ze de training moeten geven, cliënten zien nogal eens een andere assistent, waardoor ze niet weten waar ze aan toe zijn. Een complex probleem, waarbij het revalidatieteam ondersteuning vraagt.
Aan ons als ergotherapie-studenten is gevraagd om een innovatief proces te ontwerpen, om de inzet van mantelzorgers en assistenten te verbeteren. Wij hebben online de verschillende gebruikers (cliënten, mantelzorgers, assistenten en ergotherapeuten) gesproken om goed zicht te krijgen wat er speelt en wat hun behoeften zijn. Daarna gaan wij samen met hen oplossingen bedenken, er daarvan een kiezen en uitwerken. Die oplossing wordt dan door de verschillende gebruikers uitgeprobeerd. We worden begeleid door een docent en een Nederlandse ergotherapeut en fysiotherapeut die enkele weken per jaar in het Indiase revalidatiecentrum werken. Op deze manier leren we de methode van innoveren kennen en direct toepassen op een vraag uit de praktijk.