Competentieprofiel Ergotherapeut

In het Competentieprofiel Ergotherapeut zijn de zeven competenties beschreven die de beginnend ergotherapeut beheerst. Samen met het Beroepsprofiel Ergotherapie geeft het een actueel en toekomstgericht beeld van het beroep. De competenties zijn leidend voor de onderwijsprogramma’s van de opleidingen ergotherapie.

Het hart van het competentieprofiel wordt gevormd door de specifieke competentie ergotherapeutisch handelen, die de identiteit van de ergotherapeut weergeeft. Vanuit dit hart kleurt de beroepsspecifieke deskundigheid het handelen van de ergotherapeut in de zes generieke competenties, die in de bloembladen weergegeven zijn. Deze competenties heeft de ergotherapeut als paramedische professional gemeenschappelijk met andere professionals in de gezondheidszorg. De generieke competenties hangen met elkaar samen. Daarom overlappen de bloembladen elkaar. Naast elkaar liggende competenties hangen vaak het sterkst samen.

 

Colofon

©Landelijk Opleidingsoverleg Ergotherapie, 2023
Auteurs: Joan Verhoef en Annerie Zalmstra